POKRIVAMO RAZLIČNA PODROČJA NALOŽB

Temeljna dejavnost družbe ACH, d.d., je gospodarjenje z naložbami. Z ustanavljanjem, upravljanjem, vodenjem in financiranjem odvisnih družb v Sloveniji in tujini investitorjem prinaša varno, stabilno in donosno naložbo. ACH, d.d., gospodari s svojimi naložbami v štirih ključnih dejavnostih:

ikona

Adria Mobil, d.o.o. je družba preko katere je ACH, d.d. vstopil v dejavnost proizvodnje. S to naložbo ACH, d.d., presega meje evropskega trga in iz pretežnega uvoznika postaja tudi izvoznik, prodajalec in proizvajalec.

vozila

ACH, d.d., v dejavnosti trgovina z vozili kupcem zagotavlja vozila najboljših blagovnih znamk in kakovostne poprodajne storitve. Odlikuje se z znanjem, zaupanjem in tradicijo.

hotel

V dejavnosti poslovno hotelirstvo ACH, d.d., sledi smernicam najsodobnejšega svetovnega poslovnega turizma.

IT

ach_it_icon

Na področju informacijske tehnologije družba ACH, d.d. deluje že vrsto let.