OBVESTILO DELNIČARJEM DRUŽBE, UPNIKOM IN DELAVCEM

Uprava družbe ACH, d.d., Ljubljana,  podaja obvestilo, da je registrskemu organu predložila Delitveni načrt prenosne družbe ACH, d.d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novoustanovljeni družbi z dne 27.7.2017 kot ga je pripravila uprava družbe in ga pregledal nadzorni svet družbe.

V obvestilu je podana informacija delničarjem družbe in informacija za upnike ter delavce družbe.

ACH, d.d.

ACH obvestilo 02082017