Družbena odgovornost

Dandanes nobena družba svojega poslovanja in strategije ne more več snovati, ne da bi svoje dobičkonosnosti ves čas ne primerjala tudi s koristmi za širše družbeno okolje.

Le tako lahko stavi na lasten trajnostni razvoj in dolgoročno razumevanje. Za svoja dejanja in odločitve ACH, d.d. sprejema vso odgovornost, temeljna načela, ki opredeljujejo vrednote v odnosu do deležnikov, družbe in okolja, v katerem živi in dela, pa je zapisala tudi v svoje osnovne strateške dokumente.

Deležniki
Delničarji in drugi vlagatelji so redno, pravočasno in celovito obveščeni o poslovanju, rezultatih in strateških načrtih družbe. Strategija dejavnega komuniciranja dokazuje, da je naložba v družbo ACH, d.d. varna, stabilna in dobičkonosna.

Zaposleni uživajo pogoje, ki izpolnjujejo pričakovanja glede delovnega okolja, možnosti napredovanja in uresničitve njihovih osebnih in profesionalnih ambicij. V podjetju imajo možnost napredovanja na ključne pozicije, saj družba sistematično vlaga v njihovo izobraževanje in usposabljanje.

Kupci storitev in proizvodov kot končni uporabniki najbolj neposredno prihajajo v stik s ponudbo odvisnih družb. Odgovornost do njih se izkazuje z najvišjo kakovostjo za pošteno ceno, brezhibno storitvijo in dejavno skrbjo za vsakega uporabnika.