O družbi

ACH, d.d., je sodobna evropska holdinška družba za gospodarjenje z naložbami, s sedežem v Sloveniji.

Družba dejavno sodeluje v sodobnih poslovnih tokovih kapitala, in ljudi, zato lahko naložbe odvisnih družb razporeja v pet ključnih dejavnosti:

  • proizvodnjo,
  • trgovino z vozili,
  • poslovno hotelirstvo,
  • IT.

Izbiro naložb in število odvisnih družb skrbno prilagaja aktualnim tržnim razmeram v skladu s poslovno strategijo razpršenih tveganj. S sodobnimi upravljavskimi procesi in visoko stopnjo družbene odgovornosti prinaša mnoge nove standarde v regionalno poslovanje, ključni razvojni poudarek pa namenja ljudem in znanju.

Več o dejavnostih v sklopu: Naložbe

Osebna izkaznica

Ime družbe:

ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana

Naslov: Baragova 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 5883 108
Telefaks: 01 5883 175
Matična številka: 5002753000
Davčna številka: 74388738
Uprava:

Rasto Oderlap, generalni direktor

Nadzorni svet:

Janko Šemrov, predsednik
Mojca Novak, članica
Herman Rigelnik, član
Marko Kryžanowski, član
Mirjam Vuk, članica
Peter Kraljič, član

Osnovni kapital (31.12.2015): 10.851.210,90 evrov
Število delnic (31.12.2015): 2.602.313 kosovnih delnic
Leto ustanovitve: 1952, delniška družba od leta 1990, od leta 2007 ACH, d.d.
Št. reg. vl. pri okrožnem sodišču v Ljubljani 1/00752/00
Število zaposlenih v ACH, d.d.(31.12.2015): 10
Skupno število zaposlenih v ACH, d.d., in odvisnih družbah (31.12.2015): 2.099
Transakcijski račun: SI56 0292 3001 4493 395     NLB d.d.