Poslovna odličnost

ACH, d.d., in vse odvisne družbe pri svojem načrtovanju in vsakodnevnem delu sledijo osnovnim principom poslovne odličnosti:

  • Usmerjenost h kupcem
  • Voditeljstvo in njegova strateška naravnanost
  • Usmerjenost k rezultatom
  • Upravljanje na podlagi dejstev
  • Razvoj in vključevanje zaposlenih in njihovo stalno učenje
  • Inovativnost  in nenehne izboljšave
  • Razvoj partnerstev in odgovornost do družbe

Organizacijska ureditev poslovanja ACH, d.d., in odvisnih družb zagotavlja njihovo učinkovito poslovanje, kar je nujni predpogoj za odličnost in uspešnost v poslovanju. Pri tem nam je v pomoč procesni pristop, preko katerega so posamezne družbe v skupini ACH vzpostavile celovit sistem vodenja kakovosti in ga tudi zunanje verificirale preko standarda kakovosti ISO 9001. Nekatere od njih (zlasti na področju trgovine z vozili in proizvodnje) so omenjeni standard nadgradile še z okoljskim standardom ISO 14001.

Poslovna odličnost, kot jo razumemo v ACH, d.d., in odvisnih družbah pomeni: »Odlični ljudje (zaposleni), ki preko izvajanja Odličnih procesov ustvarjajo Odlična partnerstva in zagotavljajo Odlične storitve in proizvode, nad katerimi bodo kupci navdušeni.»