Zaposleni

Družba se zaveda, da so zadovoljni, sposobni in motivirani zaposleni ključnega pomena za doseganje skupnih ciljev. Zato ustvarja spodbudno okolje za sodelovanje vseh zaposlenih ter skrbno goji inovativnost in ustvarjalnost.

Le z zadovoljnimi zaposlenimi je mogoče pričakovati doseganje rezultatov, ki bodo v korist lastnikom in poslovnim partnerjem – šele kombinacija vseh treh pa zares povečuje konkurenčnost podjetja.