KONTAKT

ACH, d.d., je sodobna evropska holdinška družba za gospodarjenje z naložbami, s sedežem v Sloveniji. Izbiro naložb in število odvisnih družb skrbno prilagaja aktualnim tržnim razmeram v skladu s poslovno strategijo razpršenih tveganj.

ikona1   ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana

naslov  Baragova 7A, 1000 Ljubljana

telefon  01 58 83 108

faks  Telefaks: 01 58 83 175

faks  Email: info@ach.si

maticna  5002753

davcna  74388738

direktor  Rasto Oderlap, generalni direktor