Naložbe

Osnovna dejavnost družbe ACH, d.d., je gospodarjenje z naložbami, katerih pretežni del predstavljajo naložbe v odvisne in pridružene družbe, gospodarjenje z nepremičninami, naložbenimi nepremičninami ter drugimi dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami. Portfelj naložb družba skrbno izbira in prilagaja tržnim razmeram skladno s poslovno strategijo razpršenih tveganj.

Družba ACH, d.d., je v letu 2015 gospodarila z naložbami v:

 • dolgoročne naložbe – odvisne družbe,
 • pridružene družbe,
 • druge dolgoročne naložbe in
 • kratkoročne finančne naložbe.

V shemi so prikazane naložbe v odvisne družbe in pridružene družbe v smislu povezanih oseb.

Družba ACH, d.d., je na dan 31.12.2015 gospodarila z naložbami v devet odvisnih in eno pridruženo družbo, razporejenih v dejavnosti:

 • proizvodnja
 • trgovina z vozili
 • poslovno hotelirstvo
 • finančno naložbenje
 • informacijska tehnologija

Seznam kapitalskih naložb ACH, d.d., z neposrednimi in posrednimi deleži v kapitalu odvisnih družb in pridruženih družb na dan 31.12.2015:

1ikona

PROIZVODNJA

Adria Mobil d.o.o., Novo mesto
 • Podgorje d.o.o., Šentjernej
 • Adria Plus d.o.o., Novo mesto
 • Adria Dom d.o.o., Kanižarica
 • Adria More d.o.o., Pakoštane (HR)
 • Adria Caravans d.o.o., ApS (Danska)
 • Adria Mobil Schweiz d.o.o., GmbH (Švica)
 • Fleetwood Group Holdings Ltd., (VB)
 • Adria Concessionaries Ltd., (VB)
 • Adria Distribution Spain S.L.I., (Španija)
 • Adria Benelux B.V., (Nizozemska)
 • Adria Mobil Trade llc. Moskva, Rusija
ikona2

TRGOVINA Z VOZILI

Autocommerce d.o.o., Ljubljana
 • AC Oprema, d.o.o., Rijeka (HR)-v likvidaciji
AC-Mobil, d.o.o., Ljubljana
Avto Triglav d.o.o., Ljubljana
 • Autocommerce d.o.o., Sarajevo (Bih)
 • Autocommerce Hrvatska d.o.o., Zagreb (HR)
Autocommerce d.o.o., Beograd
ikona3

POSLOVNO HOTELIRSTVO

Grand Hoteli Union d.d., Ljubljana
 • IP Central d.o.o., Ljubljana
ikona4

FINANČNO NALOŽBENJE

AC-Holding d.o.o., Beograd, Srbija
ACT-Handel GmbH München, Nemčija-v stečaju
ikona5

IT IN TELEKOMUNIKACIJE

Družba ACH, d.d., po določbah Zakona o gospodarskih družbah nima podružnic.

NALOŽBE V PRIDRUŽENE DRUŽBE.

Daimler AC Leasing, d.o.o. Ljubljana