Finančno naložbenje

V dejavnosti finančnega naložbenja sta v letu 2015 delovali dve odvisni družbi ACH, d.d., in sicer AC-Holding, d.o.o. (bivši AC-Broker, a.d.), in ACT Handel, GmbH – v stečaju. Družba AC-SIN, d.o.o., ki je delovala v letu 2014 je bila v letu 2015 pripojena družbi ACH, d.d.