IT

ACH, d.d., ima v dejavnosti informacijske tehnologije naložbo v družbo Perftech, d.o.o., Ljubljana. Predmet poslovanja družbe je razvoj programske opreme in izvajanje storitev informacijskega inženiringa. Najpomembnejši del ponudbe predstavlja lasten programski produkt Perftech.Largo, namenjen izgradnji integralnih informacijskih sistemov in rešitve s področja multimedie. Družba ponuja naslednje znamke: Perftech.Largo, Perftech.Hospitality, Perftech.MIS in Perftech.Ciklon.