Proizvodnja

ACH, d.d., ima v dejavnosti proizvodnje odvisno družbo Adria Mobil, d.o.o., Novo mesto, ki lastniško upravlja dvanajst odvisnih družb. Tri od njih imajo sedež v Sloveniji, ostale v tujini. Družbe v Skupini Adria Mobil opravljajo dejavnosti, ki se med seboj dopolnjujejo z namenom izkoriščanja sinergijskih učinkov in sicer v dejavnostih proizvodnje, storitev, trženja in naložbenja. Adria Mobil, d.o.o, je eden vodilnih evropskih proizvajalecv počitniških prikolic, avtodomov in mobilnih hišic. Je izvozno usmerjena, mednarodna družba, katere uspeh izhaja iz posluha za pričakovanja in želje kupcev iz različnih kulturnih in geografskih območij.