Aktualne novice

OBVESTILO DELNIČARJEM DRUŽBE, UPNIKOM IN DELAVCEM

Uprava družbe ACH, d.d., Ljubljana,  podaja obvestilo, da je registrskemu organu predložila Delitveni načrt prenosne družbe ACH, d.d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novoustanovljeni družbi z dne 27.7.2017 kot ga je pripravila uprava družbe in ga pregledal nadzorni svet družbe.

V obvestilu je podana informacija delničarjem družbe in informacija za upnike ter delavce družbe.

ACH, d.d.

ACH obvestilo 02082017

USTAVITEV PRODAJNIH POSTOPKOV ADRIE MOBIL IN UNION HOTELI

Družba ACH d.d. je bila danes s strani glavnega delničarja Protej d.o.o., ki je lastnik 91,4459 % delnic ACLG obveščena, da so družbeniki Proteja na včerajšnji skupščini razveljavili sklep o sprejemu strateškega plana za obdobje 2016-2020. Ta je predvideval dezinvestiranje strateških naložb, med katerimi sta bili naložbi Adria Mobil d.o.o. in Union Hoteli d.d. Obenem so soglasno potrdili začetek ekskluzivnih pogajanj s skupino Trigano za odkup vseh deležev Proteja.

ACH d.d. zato z današnjim dnem prekinja prodajne procese družb Adria Mobil d.o.o. in Union Hoteli d.d.

ACH d.d.

Pregled strateških možnosti glede poslovnega deleža v družbi Adria Mobil d.o.o.

Ljubljana, 13. september 2016 – ACH, d.d., večinski družbenik Adrie Mobil, d.o.o., naznanjamo, da smo začeli pregled strateških možnosti v povezavi z ACH-jevim lastništvom poslovnih deležev v družbi Adria Mobil d.o.o.

V okviru strateškega pregleda želimo opredeliti pravo pot, ki bo družbi Adria Mobil omogočala rast in nadaljnji razvoj, temelječ na njenih konkurenčnih prednostih in dosežkih.

V sklopu strateškega pregleda bomo preučili tudi morebitno dezinvestiranje svojih poslovnih deležev v družbi. V kolikor se bo ACH odločil za prodajo poslovnih deležev, si bo prizadeval le-to skleniti z močnim strateškim partnerjem, ki bo družbi Adria Mobil d.o.o. omogočal nadaljevanje njene uspešne zgodovine. Poleg tega si bo ACH prizadeval zagotoviti, da bo tak strateški partner zavezan k ohranjanju dolgoletne tradicije družbe in samostojne proizvodnje v Novem mestu pod kultno blagovno znamko Adria Mobil.

ACH bo ves čas strateškega pregleda in morebitnega dezinvestiranja neposredno v stiku z vodstvom družbe, pri čemer si bo prizadeval zagotavljati, da bodo vsakodnevne aktivnosti družbe Adria Mobil čim manj motene.

Dodatne objave glede postopka strateškega pregleda bodo podane pravočasno in skladno s potekom postopka strateškega pregleda.

ACH d.d.

ACH, d. d., predčasno poplačal vse obveznosti do finančnih upnikov iz naslova MRA

Ljubljana, 14. januar 2016 – ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., je z današnjim dnem poplačala vse finančne obveznosti do finančnih upnikov iz naslova Sporazuma o finančnem prestrukturiranju (MRA), ki ga je z DUTB in z ostalimi upniki sklenila 20. novembra 2014. Družba je svoje obveznosti poravnala skoraj dve leti pred rokom dokončnega poplačila, ki je bil določen s sporazumom, to je v novembru 2017. To smo že marca 2015 napovedali finančnim upnikom.

V minulem letu je ACH, d. d. svoje obveznosti iz sporazuma poravnaval hitreje, kot je to določal MRA. V tem času je prodal poslovno nepotrebno premoženje (poslovno stavbo in še nekaj drugih nepremičnin) in družbo Debitel. Adria Mobil je izdala nove obveznice, družbi Autocommerce in Avto Triglav pa sta odkupili poslovno potrebne nepremičnine.  Družbe v skupini ACH poslujejo ne zgolj v skladu z letnimi načrti, temveč bolje. To je omogočilo izplačilo dividend in posledično dodatno razdolžitev ACH d.d. Vsi ti rezultati so bili dobra osnova za pridobitev dolgoročnega posojila pri  VTB Bank (Austria) AG.

ACH, d. d. je tako 100-odstotno s pripadajočimi pogodbenimi obrestmi in brez diskontov poravnal svoj dolg do finančnih upnikov iz naslova MRA, torej v obsegu, ki ga je imel še pred prenosom na slabo banko.

»Sporazum o finančnem prestrukturiranju, ki smo ga z DUTB in drugimi upniki sklenili novembra 2014, je s poplačilom vseh obveznosti s pripadajočimi obrestmi brez diskontov v celoti izpolnjen.  Hkrati nam je uspelo, da družbe v skupini ACH poslujejo dobro in bolje od letnih načrtov, ohranili smo  delovna mesta in ustvarili tudi nova. Skupina ACH se je v letu 2015 tudi občutno razdolžila, tako da je ocenjen neto dolg Skupine ACH / EBITDA konec leta 2015 pod 3,0, « je ob poplačilu vseh obveznosti iz naslova MRA dejal generalni direktor ACH, d.d., Rasto Oderlap.

 

ACH, d.d.

ACH, d.d. prodala svoj poslovni delež v družbi Debitel telekomunikacije, d.d.

Ljubljana, 27. februar, 2015 – ACH, d.d. je danes, 27. 2. 2015, skladno s potrjenim programom finančnega prestrukturiranja, prodala svoj poslovni delež v družbi Debitel telekomunikacije, d.d. Sopodpisnici pogodbe sta tudi družbi Adria Mobil d.o.o. in Svema trade d.o.o., solastnici poslovnega deleža Debitela. Pogodba o prodaji je bila sklenjena z družbo Telekom Slovenije, d.d.

Sodišče izdalo sklep o potrditvi Sporazuma o finančnem prestrukturiranju

Ljubljana, 25. november 2014 – Družba ACH, d.d., je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela sklep o potrditvi Sporazuma o finančnem prestrukturiranju družbe. Postopek, ki ga je družba ACH, d.d., pričela 20.3.2014 skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), in ki ji je omogočil ohranitev solventnosti družbe ter hkrati potreben čas za dogovor s finančnimi upniki o dolgoročnem reprogramu posojil, je tako dobil še sodni epilog. Pravnomočen bo postal po preteku pritožbenega roka.

Sporazum o finančnem prestrukturiranju družbe ACH pravnomočen

Ljubljana, 12. december 2014 – Okrožno sodišče v Ljubljani je danes potrdilo, da je sklep o potrditvi Sporazuma o finančnem prestrukturiranju družbe ACH z dne 21.11.2014 postal pravnomočen 11.12.2014. Postopek, ki ga je družba ACH, d.d., pričela 20.3.2014 skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), in ki ji je omogočil ohranitev solventnosti družbe ter hkrati potreben čas za dogovor s finančnimi upniki o dolgoročnem reprogramu posojil, je tako uspešno zaključen s pravnomočnim sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani.