Predstavitev družbe

Predstavitev družbe
Skupna moč znanja

Na kratko, a izčrpno orisati našo identiteto in dejavnosti, ki jasno temeljijo na visoko motiviranih zaposlenih, zavezanih k trajnostnem razvoju: to je namen stvarnega in slikovnega gradiva, ki smo ga zbrali za boljše poznavanje družbe ACH, d.d.

Trajnostni razvoj
Odgovornost za prihodnost

Naša prizadevanja za trajnostni razvoj temeljijo na treh med seboj prepletajočih se področjih: ekonomiji, družbeno socialnem delovanju in varstvu okolja. Knjižica zrcali naše vrednote, razmišljanja, pristope, in aktivnosti za našo in skupno prihodnost.