PRAVNO OBVESTILO

Lastnik spletnega mesta in domene www.ach.si (v nadaljevanju spletno mesto ACH, d.d., Ljubljana) je ACH, d.d., Ljubljana, Baragova 5, 1000 Ljubljana. ACH, d.d., Ljubljana, si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.ach.si.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

Niti ACH, d.d., Ljubljana, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
ACH, d.d., Ljubljana, prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last ACH, d.d., Ljubljana, in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je ACH, d.d., Ljubljana, imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja ACH, d.d., Ljubljana, prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Politika zasebnosti

ACH, d.d., Ljubljana, zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje zaupnost osebnih podatkov uporabnikov teh spletnih strani.

V primerih, ko bi se pridobljeni podatki uporabili za namen, ki je drugačen od prvotnega namena za pridobitev oziroma shranjevanje teh podatkov, je potrebno predhodno pisno soglasje zainteresiranih strani.

Z namenom zagotavljanja boljšega delovanja spletnega mesta se uporabljajo »piškotki«.
»Piškotki« so delci informacij, ki omogočajo delovanje storitev in lahko olajšajo morebitno poznejšo uporabo.

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran http://www.ach.si, pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo, saj vas obvezuje.