Pregled strateških možnosti glede poslovnega deleža v družbi Adria Mobil d.o.o.

Ljubljana, 13. september 2016 – ACH, d.d., večinski družbenik Adrie Mobil, d.o.o., naznanjamo, da smo začeli pregled strateških možnosti v povezavi z ACH-jevim lastništvom poslovnih deležev v družbi Adria Mobil d.o.o.

V okviru strateškega pregleda želimo opredeliti pravo pot, ki bo družbi Adria Mobil omogočala rast in nadaljnji razvoj, temelječ na njenih konkurenčnih prednostih in dosežkih.

V sklopu strateškega pregleda bomo preučili tudi morebitno dezinvestiranje svojih poslovnih deležev v družbi. V kolikor se bo ACH odločil za prodajo poslovnih deležev, si bo prizadeval le-to skleniti z močnim strateškim partnerjem, ki bo družbi Adria Mobil d.o.o. omogočal nadaljevanje njene uspešne zgodovine. Poleg tega si bo ACH prizadeval zagotoviti, da bo tak strateški partner zavezan k ohranjanju dolgoletne tradicije družbe in samostojne proizvodnje v Novem mestu pod kultno blagovno znamko Adria Mobil.

ACH bo ves čas strateškega pregleda in morebitnega dezinvestiranja neposredno v stiku z vodstvom družbe, pri čemer si bo prizadeval zagotavljati, da bodo vsakodnevne aktivnosti družbe Adria Mobil čim manj motene.

Dodatne objave glede postopka strateškega pregleda bodo podane pravočasno in skladno s potekom postopka strateškega pregleda.

ACH d.d.